Stone Mastik Asfalt (SMA)

Stone Mastik Asfalt (SMA)

ÜRÜN BİLGİLERİ


Kırılmış ve elenmiş, max ebatı 13 ya da 20 mm olan kaba agrega ile ince agrega, filler ve fiberin kesikli  derecelenmiş gradasyon limitleri arasında, modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcı ile bir plentte belli sıcaklıkta karıştırılarak hazırlanan ve üst yapının taşıt tekerlekleri ile temas eden en üst tabakasına serilen asfalt karışımdır.

SMA karışımlar %70-80 oranında kaba agrega %20-30 ince agrega ve %6-7 gibi yüksek oranda modifiye bitüm içeren karışımdır. Agrega iskeletinin kaba mıcırdan oluşması agrega parçacıkları arasında daha fazla boşluk oluşmasına neden olmaktadır. Bu boşluklar ise mastik harç denilen ince agrega, filler, modifiye bitüm ve bitümün akmasını engelleyen fiber(elyaf) ile doldurulmaktadır. Asfalt karışım sıcaklığı 160-180°C aralığında olmaktadır.

KULLANIM ALANLARI


SMA tipi kaplamalar ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda tercih edilmektedir. Gelenekel asfalt kaplamalara göre %20 ila %40 oranında daha fazla bir ömüre sahiptirler. SMA Kaplamalar;

  • Yüksek dayanım ve deformasyona karşı direnç,
  • Daha iyi yapısal direnç,
  • Kaymaya karşı direnç,
  • Araçların su sıçratmasını azaltma,
  • Ses absorbe etme,
  • Tekerlek izi oluşumunu azaltma amacıyla uygulanmaktadır.

UYGULAMA


Serme-sıkıştırma ısısı geleneksel asfalta nazaran 10 ila 20°C daha yüksektir. Sıkıştırma işlemi sırasında agrega iskeletini bozmamak ve mastik harcın yüzeye çıkmasına engel olmak için vibrasyon vurulmamaktadır. Ayrıca lastik tekerlekli silindirler; asfaltta yoğurma etkisi yaptığından ve yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde azalttığından dolayı kullanılmaktadır.

BAKIM ONARIM


Geleneksel asfaltlara yapılan bakım onarımdan farklı olarak ekstra bir bakım onarıma ihtiyaç yoktur.

ÇEVRE ve GÜVENLİK


Doğru uygulandığında doğaya zarar verebilecek özellikler taşımamaktadır. Güvenlik tedbirlerine uyulmalıdır.

Üretim Fotoğrafları