Poroz Asfalt

Poroz Asfalt

ÜRÜN BİLGİLERİ


Kırılmış ve elenmiş kaba agrega ile ince agrega, filler ve fiberin özel gradasyon limitleri içerisinde, modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcı ile bir plentte belli sıcaklıkta karıştırılarak hazırlanan ve üst yapının taşıt tekerlekleri ile temas eden en üst tabakasına  serilen gözenekli yapıya sahip asfalt karışımdır. Farklı karışımlarda max ebat; 8 mm, 11 mm ve 16 mm dir.

KULLANIM ALANI


Poroz asfalt; şehir içi yollarda, şehirlerarası yollarda, kaldırımlarda yol yüzeyinde su birikimini önlemek amacıyla, drenajı tamamlanmış yerlerde uygulanır.

UYGULAMA


Serimden evvel bütün altyapı işleri bitmiş olmalıdır. Drenaj sistemi yapılmış alanlara doğrudan uygulanabilir veya temizlenmiş zemine izolasyon tabakası serilir. Bu tabakanın üzerine uygulanır. Zeminin izolasyonu m2’ye 2-3 kg PmB ile yapılır. Serim tüm eni kaplamalı ve ek yeri olmamasına dikkat edilmelidir. Duruma göre sıralanmış finişerler kullanılmalıdır. Poroz asfalt seriminde vibrasyonlu silindir kullanılmamalı, %24-28 boşluk oranına uyulmalıdır.

BAKIM ONARIM


Geleneksel Asfaltlara yapılan bakım onarımdan farklı olarak ekstra bir bakım-onarıma ihtiyaç yoktur. Ancak, asfalttaki gözeneklerin tıkanmaması için en az 6 ayda bir tazyi.li su ile kaplama yüzeyinin yıkanması önerilmektedir.

ÇEVRE ve GÜVENLİK


Doğru uygulandığında, doğaya zarar verebilecek özellikler taşımamaktadır.

Üretim Fotoğrafları