Köpüklendirme Tekniği ile Ilık Asfalt

Köpüklendirme Tekniği ile Ilık Asfalt

ÜRÜN BİLGİLERİ

Genellikle Karayolu esnek üstyapılarının soğuk yerinde geri dönüşümünde ve tam derinlikten geri dönüşüm yönteminde kullanılan köpük asfalt yönteminde bitümün içerisine hava ve bir miktar (yaklaşık %2) su ilave edilerek bitümün hacmi arttırılmakta böylece az miktarda bitüm ile daha fazla malzemenin kaplanması sağlanmaktadır. Soğuk su ve hava sıcak bitüme enjekte edildiğinde su hızlı bir şekilde buharlaşmakta böylece bitüm partiküllerinin kabarcık haline gelmesi sağlanmaktadır .

Bu yöntemde bitümün hacmi 15–20 kat arttırılabilmektedir. Köpük asfalt yönteminin avantajları aşağıda verilmiştir

  • Köpük asfalt granüler malzemelerin kayma dayanımını arttırmakta ve nem hassasiyetini azaltmaktadır. Ayrıca köpük asfalt yöntemi karışımın daha elastik davranış göstermesini sağlamakta dolayısıyla yorulma ömrünü arttırmaktadır.
  • Taşıma ve bağlayıcı harcamalarını azalttığından diğer geri dönüşüm ve stabilizasyon yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
  • Köpük asfalt hemen sıkıştırıldığından ve dolayısıyla hazırlanan yol kısa sürede trafiğe açıldığından zamandan tasarruf sağlamaktadır.
  • Agreganın ve geri dönüşüm malzemesinin ısıtılmasına gerek olmadığından enerjiden tasarruf sağlamaktadır.
  • Doğaya daha az buharlaşan malzemenin salınmasına neden olduğundan çevreci bir yöntemdir.
  • Bitümün süzülmesi söz konusu olmadığından depolama olanağı sunmaktadır.
  • Köpük asfalt yöntemi daha geniş çalışma mevsimi sunmaktadır. Soğuk havalarda yada hafif yağmur altında dahi çalışma yapılabilmekte bu şartlarda imalat kaliteyi olumsuz yönde etkilememektedir.

Üretim Fotoğrafları