Enerji

Gücümüzü doğadan alıyoruz

35 yıllık altyapı ve üstyapı iş tecrübemizin yanı sıra, 2017 yılından itibaren de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekteyiz.  Şirket değerlerimiz ve doğaya saygılı yaklaşımımız ile "Güneş, Hidro, Rüzgar ve Biyokütle" enerji kaynaklarını kullanarak, karbon salınımını sıfıra indirmek amacı ile temiz enerji üretmekteyiz. 2022 yılı itibarı ile portföyümüzde yer alan 8 adet enerji santralimizin kurulu gücü yaklaşık 221,2 MWm kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen kapasiteye ilave olarak, 2024 yılına kadar 200 MWm Rüzgar enerji santralinin devreye alınması ve 2025 yılına kadar ise toplamda 1000 MWm kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtdışında yapılan yatırımlar ile İspanya'da 2021-2022 yılları arasında 6 adet Güneş santral lisansı alınmış olup toplamda 97.04 MWp kapasitesindedir ve 2023 sonuna kadar devreye alınması planlanmıştır. Güneş santrallerinin yıllık üretim miktarının yaklaşık  152.499.415,0 kWh olması beklenmektedir.