Bitümlü Temel/Binder/Aşınma Asfalt

Bitümlü Temel/Binder/Aşınma Asfalt

ÜRÜN BİLGİLERİ


Kırılmış ve elenmiş, max. ebatı 12mm den 37,5 mm’ye kadar olan, kaba agrega, ince agrega ve fillerin belli gradasyon limitleri arasında bitümlü bağlayıcı ile bir plentte belli sıcaklıkta karıştırılarak hazırlanan ve yeterli temeller üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde serilen asfalt karışımlardır

KULLANIM ALANLARI


        Yollar ve hava alanlarında temel tabakası üzerine projesine uygun olarak değişik kalınlıklarda kullanılmaktadır.

UYGULAMA


Serimden evvel bütün altyapı işleri bitmiş olmalı, yol yüzeyi serime hazır hale getirilmelidir. Serme işlemi finişerle yapılır. Max.ebatı 12mm olan agregaların kullanıldığı Asınma Asfaltlarında tamirat amaçlı   elle serim de yapılabilmektedir. Karışım serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine başlanmaktadır.

Silindiraja başlandığında karışım sıcaklığı 130 °C’nin altında olmamalı, karışım sıcaklığı 80 °C’nin altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Sıkıştırma işleminde uygun silindirler kullanılmalıdır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka çevre sıcaklığına düştükten sonra araç ve yaya trafiğine açılmalıdır.

BAKIM ONARIM


Alt yapısı şartnamelere uygun hazırlanmış, üretimi ve uygulaması sorunsuz yapılmış kaplamalar uzun yıllar hizmet verir, ekstra bir bakım-onarıma ihtiyaç yoktur.

ÇEVRE ve GÜVENLİK


Doğru uygulandığında doğaya zarar verebilecek özellikler taşımamaktadır. Güvenlik tedbirlerine uyulmalıdır.

Üretim Fotoğrafları